Naši partneri

Pri jednaniach s finančnými inšitúciami jednoznačne preferujeme stabilitu, dlhodobú perspektívu, prístup zameraný na klienta. Skúsenosti našich dlhoročných klientov ukazujú, že sa nám darí naplňovať tieto parametre s našimi obchodnými partnermi.

Výber finančných inštitúcií a jednotlivých produktov

 • Stálym monitorovaním a analýzou trhu sa zaoberá špecializovaný tým odborníkov v našej spoločnosti v spolupráci s riaditeľmi a externými konzultantmi

 • Preferujeme finančné programy, ktoré spĺňajú základné kritériá ako je istota, výnos a celková dlhodobá výhodnosť pre klienta. Súčasne musí byť v súlade s poslaním a stretegickými cieľmi našej spoločnosti.

 • Pri dôkladných analýzach portfólií jednotlivých spoločností posudzujeme nielen aktuálny hospodársky výsledok, ale tiež ich dlhodobú históriu v oblasti financií a trendy prístupu ku klientom. Je pre nás dôležité, aby sme sa zhodli najmä   v základných etických princípoch obchodu.

Naši partneri

Poisťovne

 • Aegon Hungary Closed Company Ltd. By Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna, a.s.
 • AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • ERGO poisťovňa, a.s.
 • Európska cestovná poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Genertel
 • Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Inter Partner Assistance S.A, člen skupiny AXA
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • Kooperatíva  poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • NOVIS Poisťovňa, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • Uniqa poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Bankové a iné úverové spoločnosti

 •  mBank S.A, pobočka zahraničnej banky
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB leasing, a.s.
 • Diners club CS, s.r.o.
 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
 • Oberbank leasing, s.r.o.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Privatbanka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • VÚB banka, a.s.

Stavebné sporiteľne

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Správcovské spoločnosti a o.c.p.

 • Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
 • Amundi S.A.
 • AXA investiční společnost, a.s.
 • Conseq Investment Management, a.s.
 • CYRRUS, a.s.
 • European Investment Centre, o.c.p., a.s.
 • IAD Investments, správ. spol., a.s.

Doplnkové dôchodkové sporiteľne

 • AXA d.d.s., a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
 • Stabilita, d.d.s., a.s.

Správcovské dôchodkové spoločnosti

 • Allianz- Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • AXA d.s.s., a.s.
 • NN Dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.