Kto sme?

Spoločnosť Broker Consulting založili v roku 1998 ľudia, ktorí chceli poskytovať nadštandardne kvalitné služby finančného plánovania, na ktoré sa klienti môžu spoľahnúť. Za štrnásť rokov sa z malej českej firmy vyvinula prosperujúca skupina firiem, ktorú tvoria:

 

V roku 2010 presiahol obrat skupiny 700 milión Kč. Vďaka dlhotrvajúcemu záujmu o služby Broker Consulting rastie skupina už 14 rokov priemerným tempom 20 % ročne. Služby spoločnosti využíva viac ako 300 000 klientov. Takmer 4000 právnickým osobám zabezpečujeme finančné benefity pre zamestnancov spojené s daňovou úsporou.

Hlavnou službou, ktorú klienti Broker Consulting využívajú, je Finančný plán . Môžu si ho nechávať spracovať vo viac než 100 klientských centrách a kanceláriách od viac než 1000 profesionálnych finančných konzultantov. Jedinečnosť výstupu Finančného plánu Broker Consulting je v elektronickej aplikácii, ktorá je pripravená na základe prepracovanej metodiky finančného plánovania.

Pri príprave riešenia pre klientov majú finanční konzultanti k dispozícii exklukzívne, inovované produkty z medzinárodných finančných inštitúcií. Niektoré z nich pomohlo vyvinúť analytické zázemie spoločnosti Broker Consulting.

Čo znamená nezávislý finančný konzultant?

Nezávislý konzultant znamená, že stojíme v oblasti financií medzi dvoma stranami: stranou ponuky, ktorú tvoria finančné inštitúcie so svojimi produktmi a stranou dopytu, ktorú tvoria naši klienti so svojimi potrebami, cieľmi a želaniami.
Na strane ponuky analyzujeme finančné produkty a klientom tak pomáhame nájsť, čo je pre nich v danom období podľa ich Finančného plánu zmysluplné a čo už nie. Našou najôdležitejšou úlohou je byť efektívnym sprievodcom na ceste k finančnej nezávislosti a prinášať ľuďom peniaze naviac.

Pre svoju činnosť spĺňame všetky zákonom stanovené podmienky a registrácie.

Na čo sa často pýtate konzultantov Broker Consulting?

  • O koľko rokov skôr môžem odísť do dôchodku?
  • Čo pre mňa znamená dôchodkové sporenie?
  • Ako si môžem financovať nové alebo lepšie bývanie?
  • Ako získam štátnu dotáciu, na ktorú mám zo zákona nárok?
  • Ako je možné seba alebo rodinu finančne zabezpečť pre prípad náhodných udalostí?
  • Akým spôsobom dokážem bezpečne a efektívne vytvárať finančný majetok?
  • Za akých podmienok si môžem poistiť moje podnikanie a zodpovednosť?