Dobročinné iniciatívy

Pretože veríme, že by mal pomáhať každý, kto môže tým, ktorí to potrebujú, rozhodli sme sa pomáhať aj my.

  • Darovať - a byť obdarovaný…

  • Pomôcť - a sám získať…

  • Jedinečný predmet - a jedinečný pocit…


To sú základné myšlienky charitatívneho združenia  DOBRÝ SKUTOK, ktoré vzniklo spoločným nasadením Jágr Team, s. r. o., a Broker Consulting, a. s.

Obe tieto silné spoločnosti sa stretli v jeden moment s identickou myšlienkou – nasadiť svoju značku a sily na pomoc tým, ktorí si sami pmôcť nemôžu.

Projekt DOBRÉHO SKUTKU bol otvorený v  júni 2005 a veľmi rýchlo ukázal svoju životaschopnosť.

Nie je možné pomôcť všetkým, ale za každé zastavenie a prejavenú ľudskosť patrí všetkým darcom DOBRÉHO SKUTKU vďaka… Oni pochopili, že darovať znamená pre človeka viac než dostať…

  • Môžete získať unikátne predmety  významných osobností športu a kultúry…

  • Ak ste vy známou a zaujímavou osobnosťou, môžete sami originálnu vec darovať…

  • A môžete pomôcť len pre ten vzácny pocit…

 Príležitosti sú okolo, zatiaľ čo my sedíme a ľutujeme stratené príležitosti…