Poistka

V poistení sú dôležité riziká a najmä ich krytie.
Ak sa niečo stane, je už neskoro zmeniť nastavenie poistky.
Mali by ste vedieť, ako bude poisťovňa postupovať, ak sa stane poistná udalosť.

Kontaktný formulár

Skontrolujte si krytie rizík vo vašej poistke

Zle nastavená poistka Vás oberá o peniaze.
Zmeňte to.

Požiadajte o ponuku

Chcete vedieť ako poisťovne kryjú jednotlivé riziká?

AEGON Životná poisťovňa, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Generali Poisťovňa, a. s.
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
MetLife Europe d.a.c.
NN Životná poisťovňa, a.s.
NOVIS Poisťovňa a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Pomôžeme vám nájsť najlepšie krytie
za najvýhodnejšiu cenu.

Požiadajte o ponuku

Porovnanie bolo vykonané na základe metodiky spoločnosti Broker Consulting, a.s. Cieľom porovnania bolo objektívne posúdiť poistné podmienky a výluky a dať ich do pomeru s priemernou cenou daného rizika. Podkladom k porovnaniu boli poistné podmienky 11 poisťovní, produktové manuály a kalkulačky poisťovní. S výsledkami porovnania boli oboznámené samotné poisťovne.