OK Double

REVOLÚCIA V ŽIVOTNOM POISTENÍ

Objavte OK Double – dokonalý nástroj pre Vaše zabezpečenie:

  •  Extrémne nízka cena
  •  Jednoduchá administratíva
  •  Možnosť uzatvoriť vysoké poistné sumy pre prípad smrti a invalidity bez skúmania zdravotného stavu poisteného 

Zistite viac o vynikajúcich prínosoch úplné nového konceptu Broker Consulting, francúzskej zaisťovne* SCOR a špecializovanej nemeckej poisťovne myLife.

 Extrémne lacné životné poistenie

S novým produktom OK Double môžete využívať 40 000 € ochranu pre prípad smrti a invalidity za zlomok zvyčajných cien. Napríklad v dvadsať päťke len za  4,86 € ** mesačne. A v tridsať päťke? Bude stačiť 11,01 € * mesačne. Pričom v najlepších súčasných produktoch stojí podobná ochrana viac ako 20 €. Čo nám umožňuje ponúknuť poistenie za najlepšie ceny na trhu? Kľúčovým dôvodom je, že ide o revolučný koncept skupinového poistenia pripravený na základe trojstranných jednaní so spoľahlivými zahraničnými partnermi – nemeckou poisťovňou myLife a francúzskou zaisťovňou SCOR.

Revolučný model

Produkt OK Double stojí na revolučnom koncepte skupinového poistenia. Ako to presne funguje? Poistníkom je spoločnosť Broker Consulting, ktorá zariaďuje efektívnu správu časti poistenia. Vďaka tomu, odpadajú viaceré položky nákladov, ktoré zvyšujú cenu poistenia a Vy šetríte peniaze. Model skupinového poistenia funguje už roky napríklad pri flotilovom poistení automobilov. Odvahu previesť model v tejto podobe do sveta životného poistenia našla spoločnosť Broker Consulting ako prvá.

 Jednoduchá administratíva

Ako môžete začať využívať benefit nového OK Double? Pre prihlásenie sa do poistenia Vám stačí vyplniť jednoduchý formulár vo formáte A4. Ľudia do 50 rokov, získavajú poistenia až do 80 000 € bez nutnosti vyplniť rozsiahly zdravotný dotazník a to aj v prípade, že Vaše zdravie nie je úplne stopercentné***. Ľudia vo veku 51 rokov a viac sa môžu poistiť za rovnakých podmienok až do 40 000 €.

 Špičkovú poistnú ochranu môžete uzatvoriť v štyroch variantách:

  •  Poistenie akejkoľvek smrti
  •  Poistenie akejkoľvek smrti a invalidity od 70 %
  •  Poistenie smrti a invalidity od 70 % následkom úrazu
  •  Poistenie pre prípad invalidity od 70 % s plnením 20 % z poistnej sumy v prípade akejkoľvek smrti

Stačí si vybrať a hneď začať využívať produkt OK Double. S výberom vhodnej varianty Vám pomôže Váš finančný konzultant Broker Consulting.

 Čakanie je na konci

Na poistenie s parametrami, ktorými disponuje OK Double, čakali finanční konzultanti a ich klienti niekoľko rokov. Teraz sa môžu spoľahnúť na riešenie od Broker Consulting, vďaka ktorému majú k dispozícii dostatočne vysoké poistné krytie, ktoré zodpovedá ich skutočným potrebám a pravidlám súčasného finančného plánovania. Konečne sú cenovo dostupné aj sumy v desiatkach tisícoch eur. Vďaka tomu si môžete užívať istotu Vášho životného štandardu alebo „byť v pohode“ napríklad pri splácaní hypotéky.

 Dvojnásobné poistné sumy  

OK Double si môžete uzatvoriť k bežným produktom životného poistenia sprostredkovaným finančnou spoločnosťou Broker Consulting. Za najlepšie ceny na trhu zdvojnásobíte poistné krytie. Produkt OK Double je k dispozícii výhradne len od spoločnosti Broker Consulting.

 

*Zaisťovňa: jednoducho by sa dalo povedať, že zaisťovňa je poisťovňa poisťovne. Poisťovne sa musia čiastočne zaisťovať podľa zákona. Pokiaľ zaisťovňa poskytuje poisťovni svoje služby efektívne, môže byť poistenie pre klientov výrazne lacnejšie.

** Sadzby sú platné pre konštantné obdobie 5 rokov,  a dochádza k ich zvýšeniu v súvislosti s vyšším vekom poisteného.

*** Konkrétny rozsiahly zoznam prijateľných zdravotných komplikácií je k dispozícii u Vášho finančného konzultanta.

 

 

Pre detailnejšie informácie o produkte a nezáväznú konzultáciu, vypíšte kontaktný formulár.