Výročné správy


Výročná správa 2011

Dvojjazyčná komplexná správa o spoločnosti Broker Consulting, a.s. za rok 2010, Nájdete tu: predstavenie managementu, hospodárske výsledky, vytýčenie cieľov do budúcnosti, predstavenie služieb a systému vzdelávania a mnoho ďalšieho ...
STIAHNUŤ

 


Výročná správa 2010

Dvojjazyčná komplexná správa o spoločnosti Broker Consulting, a.s. za rok 2010, Nájdete tu: predstavenie managementu, hospodárske výsledky, vytýčenie cieľov do budúcnosti, predstavenie služieb a systému vzdelávania a mnoho ďalšieho ...
STIAHNUŤ

 

 


Výročná správa 2009
Dvojjazyčná komplexná správa o spoločnosti Broker Consulting, a.s. za rok 2009, Nájdete tu: predstavenie managementu, hospodárske výsledky, vytýčenie cieľov do budúcnosti, predstavenie služieb a systému vzdelávania a mnoho ďalšieho ...
STIAHNUŤ

 

 


Výročná správa 2008
Dvojjazyčná komplexná správa o spoločnosti Broker Consulting, a.s. za rok 2008, Nájdete tu: predstavenie managementu, hospodárske výsledky, vytýčenie cieľov do budúcnosti, predstavenie služieb a systému vzdelávania a mnoho ďalšieho ...
STIAHNUŤ

 

 


Výročná správa 2007
Dvojjazyčná komplexná správa o spoločnosti Broker Consulting, as za rok 2007, Nájdete tu: predstavenie managementu, hospodárske výsledky, vytýčenie cieľov do budúcnosti, predstavenie služieb a systému vzdelávania a mnoho ďalšieho ...
STIAHNUŤ