Tlačové správy

Broker Consulting zaznamenala medziročný nárast obratu o 11 %.

 Obrat spoločnosti Broker Consulting na Slovensku a v Čechách v strategických segmentoch podnikania v roku 2015 vzrástol oproti minulému roku podľa predbežných výsledkov na 33 mil. EUR. Oproti roku 2015 sa zvýšil o 11 %.

V minulom roku dynamickejšie rástol segment poskytovania úverov, kde banky vytvorili priaznivé podmienky pre poskytovanie úverov. Konzultanti spoločnosti Broker Consulting na Slovensku sprostredkovali 3200 zmlúv úverových produktov, v objeme viac ako 160 mil. EUR.

Broker Consulting podporuje petíciu za zverejnenie výšky dôchodkov

BRATISLAVA,  15.4. 2014 -  Spoločnosť Broker Consulting verejne podporuje petíciu za zverejnenie výšky dôchodkov.  Iniciátorom petície je mimovládna organizácia INEKO. Podľa nej má štát povinne vypočítavať a priebežne sprístupňovať informácie o výške budúceho starobného dôchodku všetkým dospelým občanom Slovenskej republiky. Široká verejnosť sa môže pripojiť  k tomuto návrhu na web stránke changenet.sk. 

Broker Consulting zaznamenala medziročný nárast obratu o 27 %.

BRATISLAVA, 8. apríla 2014 - Spoločnosť Broker Consulting dosiahla v roku 2013, 27 % rast obratu vo svojich strategických segmentoch podnikania.

Finanční konzultanti sprostredkovali viac ako 17 200 zmlúv. Najdynamickejšie rástol segment poskytovania úverov, kde spoločnosť zaznamenala medziročný nárast v objeme viac ako 29 %, čo predstavovalo celkom takmer 120 mil. Eur. Hoci poistný trh ako taký v roku 2013 stagnoval, v sektore poistenia a zaistenia spoločnosť zaznamenala 9 % vzostup v objeme oproti roku 2012.

Zníženie poplatkov za správu prospeje výkonnosti doplnkových dôchodkových fondov.

V uplynulom roku zaostávali fondy doplnkového dôchodkového sporenia výkonnosťou za fondami starobného dôchodkového sporenia. Podľa hodnotenia Broker Consulting, a.s., za to môžu najmä vyššie poplatky, ktoré si účtovali správcovia doplnkových dôchodkových fondov a tiež opatrné investičné stratégie správcov.

Tvárou spoločnosti Broker Consulting bude strelkyňa Danka Barteková


BRATISLAVA, 18.2. 2013 - Nezávislý finančný konzultant, spoločnosť Broker Consulting, a.s. podporuje slovenskú strelkyňu Danku Bartekovú. Je držiteľkou svetového rekordu a bronzovou medailistkou v streleckej disciplíne skeet z letných olympijských hier v roku 2012. V júli 2013 sa stala členkou Medzinárodného olympijského výboru. Danka Barteková sa pri najbližších podujatiach bude prezentovať ako strelkyňa - hrdý partner Broker Consulting. Zároveň sa bude zúčastňovať na akciách tejto spoločnosti.

Oznámenie spojenia spoločností Broker Consulting, a.s. a Fin Consulting, a.s.

Spoločnosti Broker Consulting, a.s. a Fin Consulting, a.s. sa rozhodli spojiť. Toto rozhodnutie je vyústením veľmi úspešnej spolupráce a koordinácie aktivít týchto spoločností za posledné 3 roky.

Toto rozhodnutie bolo prezentované na Výročnej konferencií finančnej skupiny Broker Consulting pri príležitosti 15 rokoch od založenia.

Tiež sa bojíte piatku trinásteho?

Vedeli ste, že chorobný strach z kombinácie trinásteho dňa v mesiaci a piateho dňa v týždni má sovje meno? Ide o friggatriskaidekafóbiu  a môže dosiahnuť obrovské rozmery, ako - dozviete sa ďalej.

Stránky