Fotogaleria

Predstavenstvo spoločnosti Broker Consulting, a.s.

Petr Hrubý
predseda predstavenstva

Ing. Július Rusňák
podpredseda predstavenstva

Ing. Jiří Brabec
člen predstavenstva