Živnostníci, budete mať na slušný dôchodok?

 

Nie je tajomstvom, že väčšina živnostníkov si optimalizuje svoje príjmy. Pozitívom optimalizácie je ušetriť nemalé peniaze na odvodoch a daniach. Poznáte však dopady takejto optimalizácie? Viete, aký to môže mať dopad na váš budúci dôchodok?

Výpočet odvodov do sociálnej poisťovne sa počíta z vymeriavacieho základu. Ten závisí od výšky príjmov a výdavkov uvedených v daňovom priznaní. Okrem toho je stanovené rozpätie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.  Ak živnostníkom vychádza práve tento minimálny vymeriavací základ, poďme sa pozrieť, aký to má dopad. Minimálny vymeriavací základ je vo výške 50 % z priemernej mzdy v hospodárstve. Pre rok 2016 je  to 429 €. Minimálne odvody v roku 2017 tak budú 142,20 € mesačne (na nemocenské, dôchodkové poistenie a na rezervný fond).

Ak by živnostník platil takto nízke odvody počas celého aktívneho života napr. 40 rokov, na dôchodku by dostaval 213,88 € mesačne (0,4863946 * 40 * 10,9930). Keďže je táto suma nižšia ako minimálny dôchodok a boli by splnené podmienky pre priznanie minimálneho dôchodku, bol by v konečnom dôsledku takto upravený dôchodok navýšený na sumu    311,10 €. Bude postačovať živnostníkovi takýto dôchodok? Bude  si môcť  aktívne a plnohodnotne  užívať starobu alebo sa bude musieť  uskromniť?

Riešenie môže byť, že budete pracovať dlhšie ako 40 rokov alebo budete  platiť vyššie odvody. Ďalšou možnosťou je nespoliehať sa na Sociálnu poisťovnu  a začať si odkladať na dôchodok. Živnostníci neokladajte  to na neskôr.  Rozhodnite sa a vyberte si tú správnu cestu k bezstarostnému dôchodku.

Zjednodušený výpočet dôchodku zo Sociálnej poisťovne:

 D = POMB * ODP * ADH,

kde D – vypočítaná výška mesačného dôchodku, POMB – priemerný osobný mzdový bod, ODP – obdobie dôchodkového poistenia (v rokoch), ADH – aktuálna dôchodková hodnota, pre rok 2016 je 10,9930 €

 POMB  = VMZ / PMH,

 VMZ – vymeriavací základ pre výpočet odvodov pre rok 2016 min. 429 €, PMH – priemerná mzda v hospodárstve za rok 2015 bola 882 €

 

Kto má nárok na minimálny dôchodok?

Je jedno či ste živnostník alebo zamestnanec. Všetci musia splniť nasledovné podmienky:

  •   získať najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Kvalifikovaným obdobím je obdobie počas, ktorého musí príjem dosiahnuť najmenej 24,1 % priemernej mzdy v hospodárstve. Táto podmienka platí pre obdobia po 1.1.1993. Za obdobia predtým sa táto podmienka neaplikuje. 
  •  výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku,
  • bolo požiadané o výplatu všetkých dôchodkov (okrem starobného i napr. vdovské/vdovecké dôchodky, či dôchodok z 2. piliera) 

Autor: Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting, a.s.