Potajomky ukončené daňové zvýhodnenie

2. pilier, dochodok

Potajomky ukončené daňové zvýhodnenie a zvýšenie príspevku do druhého piliera.

Vedeli ste o tom, že dobrovoľné príspevky v druhom pilieri boli daňovo zvýhodnené? Ak nie, nevadí. Od budúceho roka daňové zvýhodnenie aj tak končí! V súčasnom znení zákona o dani z príjmu bolo platné ustanovenie o nezdaniteľnej časti základu dane o preukázateľné zaplatené dobrovoľné príspevky platné len do 31.12.2016. Keďže sa nepredĺžila platnosť tohto ustanovenia, rok 2016 bol posledným rokom,  kedy si mohli daňovníci uplatniť toto daňové zvýhodnenie.

Podmienky daňového zvýhodnenia platné do 31.12.2016 

Daňovo zvýhodnený je len dobrovoľný príspevok najviac vo výške 2 % zo základu dane.  V roku 2016 to bolo 1 029,60 €.

Ďalšou novinkou je zmena vo výške príspevkov do druhého piliera. Po viac ako štyroch rokoch dochádza k zvýšeniu príspevku do druhého piliera. Umožnilo to ustanovenie zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktoré bolo prijaté ešte v roku 2012. Od 1.9.2012 bol príspevok znížený z pôvodných 9 % na 4 %.

Od roku 2017 sa začne postupne každoročne zvyšovať o štvrť percenta až na definitívnu úroveň 6 %, ktorú dosiahne v roku 2024. Od 1.1.2017 sa tak zvýši príspevok zo 4 % na 4,25 %. Čo to znamená pre sporiteľov? Nebudú platiť vyššie odvody. Príde len k zmene prerozdelenia zaplatených odvodov v prospech druhého piliera. Z celkovej výške zaplatených odvodov 18 % pôjde na účet Sociálnej poisťovne 13,75 % (doteraz 14 %). Zvyšná časť 4,25 % (doteraz 4 %) pôjde na súkromný účet sporiteľa v druhom pilieri.

 Čo bude reálne znamenať:

1.    Daňovník z hrubým príjmom na úrovni minimálnej mzdy 435 €.

V roku 2016 bol príspevok na druhý pilier 17,4 €.

V roku 2017 bude príspevok na druhý pilier 18,49 €.

Príspevok sa zvýši o 1,06 € mesačne.

 

2.    Daňovník z hrubým príjmom blízko priemernej mzdy 867 €.

V roku 2016 bol príspevok na druhý pilier 34,68 €.

V roku 2017 bude príspevok na druhý pilier 36,85 €.

Príspevok sa zvýši o 2,17 € mesačne.

Autor: Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting, a.s.