Ktoré poisťovne majú výluku na pandémiu?

pandemia vyluka

Vedeli ste, že na Španielsku chrípku zomrelo viac ľudí ako bolo obetí počas 1. svetovej vojny? Španielska chrípka bola príkladom najväčšej pandémie v novodobej histórii. Práve s výlukou na pandémiu sa môžete stretnúť v niektorých poisťovniach. Ktoré to sú a ktoré poistné riziká nekryjú?

Najväčšie pandémie v dejinách (zdroj Wikipédia):

Čierna smrť (1347-1352) - Epidémia moru rozšírená po celej Európe, odhaduje sa že zomrelo asi 25 miliónov ľudí, čo bola tretina vtedajšieho európskeho obyvateľstva.

Mor (1896 do zhruba 1945) - celosvetové rozšírenie, približne 12 miliónov obetí.

Španielska chrípka (1918-1920) - celosvetové rozšírenie, 500 miliónov chorých, 20 až 50 miliónov obetí (50 miliónov podľa Nature, Vol 429, 27. mája 2004).

Ázijská chrípka (1957) - 1 milión obetí.

Hongkonská chrípka (1968) - 700 000 obetí.

HIV (od asi 1980, stále trvá) - celosvetové rozšírenie, 20 miliónov obetí, 40 miliónov infikovaných (do konca roka 2003 podľa WHO).


Často sa zamieňa pojem epidémia s pandémiou. Epidémia je náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase. Ide hlavne o lokálne rozšírenie nákazlivej choroby s veľkým počtom nakazených. Naproti tomu pandémia je rozsiahla epidémia, ktorá sa rozširuje na geograficky rozsiahlom území, dokonca medzi kontinentmi a celosvetovo. Epidémiu tu máme takmer každý rok. Pravidelne sa opakuje napr. chrípková epidémia. Začiatkom roka 2017 sa začalo hovoriť o epidémii osýpok, ktorá sa šíri z Rumunska. Naproti tomu pandémia sa objavuje sporadicky, no o to väčší rozsah škôd spôsobí.

Z porovnania poistných podmienok sme zistili, že z celkového porovnania 11 poisťovní, 2 poisťovne nekryjú pandémiu. Sú to poisťovne NOVIS a WÜSTENROT. Tieto poisťovne majú túto výluku ako všeobecnú, t.j. jej platnosť je na celú zmluvu. V prípade pandémie nie sú poistení krytí žiadnym dojednaným rizikom (Tabuľka č. 1).

Niektoré poisťovne  nekryjú konkrétne infekčné ochorenie. HIV je od roku 1980 pandémiou a stále sa šíri. Päť poisťovní toto infekčné ochorenie má vo výluke. Nie vždy je však táto výluka uvedená vo všeobecnej časti poistných podmienok, ale nájdete ju v  osobitných poistných podmienkach konkrétneho rizika (Tabuľka č. 2).

Výluka na pandémiu nie je bežnou výlukou. Častejšie sa stretnete s výlukou na HIV alebo AIDS. Napriek tomu ide o nezanedbateľné riziko vyplývajúce z poistných podmienok.

autor článku: Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér, Broker Consulting, a.s.

Odoslaním tohto formulára súhlasím s  podmienkami ochrany osobných údajov