Finančná gramotnosť učiteľov

finančná gramotnosť

Na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch sa spoločnosť Broker Consulting, a.s. zapojila do projektus názvom „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“. Vzdelávací program vychádzal z požiadavky zvýšenia finančnej gramotnosti pedagógov na slovenských školách. Téma " Finančná gramotnosť zrozumiteľne a bez prekážok" umožnila formou prednášok a interaktívnej hry "Peniaze na viac" získať viac poznatkov a vyskúšať si v praxi  finančné hospodárenie a zodpovednosť za  finančné rozhodnutia. Učitelia budú môcť  získané poznatky implementovať do vyučovacieho procesu a odovzdať tak mladým ľuďom skúsenosti, ktoré im môžu pomôcť efektívne využívať finančné služby v živote.

Reportáž nájdete tu: https://www.szsnz.sk/index.php/32-udalosti/udalosti1718/440-nasi-ucitelia-zasadli-do-skolskych-lavic