5 dôvodov prečo sa poistiť

poistenie, rodina,

Zmyslom poistenia je ochrániť poisteného pred nečakanými životnými udalosťami, ktoré by mu mohli priniesť finančnú alebo majetkovú ujmu. Napriek  viacerým negatívnym informáciám, ktoré sú poväčšine na internete, poistenie pomohlo nejednému človeku dostať sa zo situácií, ktoré by jeho  samotného, prípadne jeho blízkych dostali do finančných problémov, alebo ich dokonca finančne zruinovali. Prečo by sme mali  byť poistení?

 1.     Aby sme ochránili seba.

Ak je mojim zdrojom príjmov, ktorý mi zabezpečuje určitú životnú úroveň moja vlastná práca, je dôležité, aby som sa chránil. Chránil voči tomu, aby môj príjem, ktorý je vlastne generovaný mojou   schopnosťou pracovať a zarábať peniaze neohrozilo zhoršené zdravie alebo vážny úraz. Ak má niekto dlhodobo vážne zdravotné problémy či už z dôvodu choroby alebo úrazu, pre väčšinu ľudí to znamená veľký finančný problem. Sociálna dávka totiž príjem z práce nenahradí úplne.  Pritom treba naďalej platiť účty v podobe splátok hypotéky, nákladov na bývanie, stravy, oblečenia atď. V takejto situácii pomôže RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ a ÚRAZOVÉ POISTENIE, ktoré však musí byť správne nastavené.

2.     Aby sme ochránili svoju rodinu a blízkych

Ak sú naši blízki odkázaní na náš príjem a sme teda živitelia rodiny, potom strata nášho príjmu zo zdravotných dôvodov sa ich dotkne rovnako. V prípade úplnej straty živiteľa rodiny (smrť) je príjem do rodiny odstrihnutý navždy. Pritom takáto strata môže napríklad  znamenať, že rodina musí zmeniť bývanie za výrazne horšie kvôli tomu, že jednoducho nemá na splátky hypotéky.  Deti nemôžu študovať,  pretože druhý rodič to sám nedokáže finančne utiahnuť a pod. Ak vám záleží na vašich blízkych a chcete,  aby ste ochránili svoju rodinu v situácii, keď je váš príjem do rodiny ohrozený či už z dôvodu choroby, úrazu alebo z dôvodu smrti, potom správne nastavená poistka  pomôže vašim blízkym úplne eliminovať finančné dôsledky takejto udalosti.

3.     Aby sme ochránili svoj majetok

Pre väčšinu ľudí je ich nehnuteľnosť, dom, byt,  chata a veci v nej umiestnené  podstatnou časťou ich celkového majetku. Ak by o tento majetok  prišli z dôvodu  živelnej udalosti, prípadne cudzieho zavinenia, či  z dôvodu krádeže,  a pod., tak by prišli aj o podstatnú časť celoživotného snaženia sa a jeho znovunadobudnutie by mohlo byť z vlastných zdrojov finančne veľmi náročné alebo dokonca  až nemožné. Pritom sa dá tento majetok väčšinou za zlomok hodnoty poistiť rádovo za  desiatok eur ročne a tak mať istotu, že o svoj majetok neprídeme. Zároveň s týmto poistením častokrát poisťovne ponúkajú benefit v podobe asistenčných služieb. Ich výhodou je, že  zadarmo  pride pomoc napr. pri zabuchnutí dverí nášho bytu, domu alebo ak nastane nejaká porucha.

4.     Aby sme ochránili vlastné finančné zdroje

V poistení ako takom vlastne vždy ide o  naše finančné zdroje, ale špecifickou ochranou, ktorá sa pravdepodobne bude čím ďalej častejšie využívať,  je ochrana našich financií v prípade, ak spôsobíme škodu niekomu inému. Môže ísť o škodu na zdraví alebo majetku,  či už v práci alebo v bežnom živote. Poškodený si  môže nárokovať na náhradu škody, ktorá môže  mať podobu  desiatok tisíc alebo aj oveľa viac eur.  Takáto situácia môže znamenať finančné zruinovanie toho,  kto škodu spôsobil. Pritom ide o náhodnú situáciu  ako napríklad.: pani zo Slovenska, ktorá čakala na lyžiarsky vlek v Alpskom stredisku  si položila  lyže na plece a nečakane sa otočila. Za ňou stojacej žene žiaľ vybila lyžami oko. Aká mohla byť v takom prípade požadovaná náhrada? Poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života výrazne zmierni dopad na financie toho, kto škodu spôsobil.

5.     Aby sme ochránili čokoľvek čo si ceníme 

Hovorí sa že poistiť sa dá všetko. Poistiť sa dajú prsty huslistu alebo chirurga, jednotlivé časti tela človeka alebo  dokonca aj domáce zvieratá. Poistiť môžeme náklady za neúčasť na  vopred  zaplatenom dovolenkovom zájazde, autá, lode, obrazy, cennosti a dokonca aj hotovosť. Jednoducho poistiť si môžeme takmer čokoľvek, čo má pre nás hodnotu a cenu a ich strata nás budet bolieť nielen na duši,  ale aj v peňaženke. Sústreďte sa  preto na to, čo je pre Vás dôležité.

Stanislav Jendrišák, Broker Consulting, a.s.

Odoslaním tohto formulára súhlasím s  podmienkami ochrany osobných údajov