Kariéra

V Broker Consulting sa môžete uplatniť ako finančný konzultant - špecialista alebo ako manažér tímu. Aké príležitosti vás čakajú v spoločnosti Broker Consulting?

Finančný konzultant

Práca finančného konzultanta predstavuje dnes prestížne povolanie. Umožní vám poskytovať zmysluplnú, verejnosťou žiadanú službu. Naviac si budete môcť voľne plánovať pracovný čas a dosahovať nadpriemerné výsledky.

Budete s klientmi realizovať riešenia, ktoré im najlepšie pomôžu dosiahnuť ich finančné ciele a ktoré im dlhodobo pomôžu ušetriť peniaze.

Chcem viac informácií o pozícii "finančný konzultant".

Manažér

Poskytovať podporu a zázemie pre členov svojho tímu - to budú vaše hlavné ciele ako manažéra Broker Consulting. Najskôr si vyberáte spolupracovníkov. Vyhľadávate obchodné príležitosti, koučujete svojich spolupracovníkov.

Ako sa rozvíja kariéra ďalej? Asi za rok až dva postavíte početný tím. Budete stáť pred rozhodnutím, či otvoriť vlastnú kanceláriu alebo klientské centrum. Nič nebráni tomu, aby ste po niekoľkých rokoch riadili niekoľko klientských centier a dosiahli až najvyššiu pozíciu v rámci kariéry.

Cestu do manažmentu sme nielen otvorili, ale dali sme jej konkrétne podmienky.

Chcem viac informácií o pozícii "manažer tímu".

Kariéra v Broker Consulting

Jedinečná kariéra Broker Consulting umožňuje, aby ste si splnili svoje pracovné ciele a dosiahli svoje ambície.

  • Podmienky sú rovnaké pre všetkých
  • Podmienky sú dané vopred
  • Podmienky sú dané zmluvou
  • Splnenie podmienok je reálne
  • Sami si určujete tempo svojho postupu

Priemerná doba postupu v kariére Broker Consulting

  • Na pozíciu manažér alebo finančný špecialista sa dostanete v priemere do 2 rokov
  • Na riaditeľské pozície môžete postúpiť do 4-8 rokov

Príležitosť - neobsadený trh

Považujete za jednoduché nájsť trh s vysokým potenciálom rastu, v ktorom by ste sa realizovali? Podľa odhadov dôjde k nasýteniu trhu finančného sprostredkovania v SR až v druhej polovici nasledujúceho desaťtočia.

Na trhu prebieha trend odklonu ľudí od klasického bankovníctva či poisťovníctva  a zároveň sa zvyšuje dopyt po nezávislých a kvalitných finančných službách, ktoré viac sledujú reálny prínos pre klientov. Práve to stojí za minuloročným rastom finančnej skupiny Broker Consulting o 21 %.

Príležitosť - financovanie bývania


Financovanie bývania predstavuje službu, o ktorú majú klienti veľký záujem. Preto počet klientov, ktorí využili službu OK Bývanie, vzrástol v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o desiatky percent. Vašimi klientmi sa môžu stať nielen noví žiadatelia o financovanie bývania ale tisíce ľudí, ktorí už majú úver na bývanie.

Príležitosť - vládne reformy


Reforma dôchodkového systému sa už teraz pozitívne prejavuje na práci vo finančnom sprostredkovaním. Odbor, ktorý znamená rast sa volá nezávislé finančné sprostredkovanie.